Distances līgums

5.1. Veicot pasūtījuma noformēšanu pircēja pienākums ir izvēlēties kādu no piedāvātajiem piegādes veidiem;

5.2. Piegādes veidi un noteikumi ir atrodami sadaļā Apmaksa un Piegāde.

8.1. Izvēloties apmaksas veidu ‘’Bankas pārskaitījums’’ pircējam ir pienākums apstiprināt bankas pārvedumu 24 stundu laikā pēc pasūtījuma fakta e-pasta vēstules saņemšanas. Ja maksājums netiek veikts, Ziedu studija patur tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā distances līguma, bez iepriekšēja brīdinājuma.

8.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no distances līguma, pirms tas ir apstiprināts no Ziedu studijas puses. sazinoties ar Ziedu studiju pa e-pasta vai telefoniski.

8.3. Punktā 8.2. minētajā gadījumā naudas atmaksa tiek realizēta 3 darba dienu laikā, pilnā apjomā, atskaitot banku komisijas maksas par maksājuma izpildi.

10.1. Atgriežot preci, Pircējs informē Ziedu studiju, nosūtot brīvas formas iesniegumu uz e-pastu [email protected], minot:

- Pasūtījuma Nr./ rēķina nr.

- Pasūtījuma datums.

- Atgriežamā/-s prece/-s

- Pircēja kontaktinformācija un bakas konta Nr.

10.2.  Preces var atgriezt, tās nogādājot personīgi, iepriekš vienojoties par laiku, Ziedu studijas noliktavā, Rīgā, Durbes ielā 4 vai nosūtot ar pasta vai kurjera starpniecību, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā (pasta zīmogs) no pieteikuma iesniegšanas.

10.3. Visas izmaksas par preču atgriešanu sedz pircējs.

10.4. Naudas atmaksa tiek veikta ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc preču saņemšanas Ziedu studijā, ar bankas pārskaitījumu uz pircēja norādīto bankas kontu.

12.1. Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
12.2. Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”

15.1. Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā, nosūtot tās ar pasta starpniecību uz PMdeco juridisko adresi vai e-pastu [email protected] . Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.

Katru pretenziju izvērtējam individuāli un piemeklējam abām pusēm labāko risinājumu!

Ziedu studija

Interneta veikals PMdeco ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta ziedu, dāvanu un citu preču un pakalpojumu iegādei internetā. Ziedu studija ir pieejams interneta adresē https://www.pmdeco.lv.

Ziedu studijas pārvalde

Vietnes pārvaldnieks un pieejamo pakalpojumu nodrošinātājs ir SIA "Moonflower", re/g.nr. 40203295760 . Vietnē www.pmdeco.lv  pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā, ir saistoši visiem tās lietotājiem, apmeklētājiem un pakalpojumu saņēmējiem.

Intelektuālais īpašums

Vietnes saturs ir PMdeco intelektuālais īpašums; tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez PMdeco rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Piegādes nosacījumi un cenas

Piegādes nosacījumus lasiet lapā – Apmaksa un Piegāde.Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.